سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بازنده

هوالحمید

بازنده منم

که در را باز می گذارم

شاید که بازگردی

دزد هم که بیاید

چیز مهمی برای بردن نمی یابد

مهم من بودم

که تو بردی ...

"سینا بهمنش"

  • حمیدرضا شهابی
  • ۰
  • ۰

دونی ای کُـه بی شکال ایبو یه رو

زلفل بـَـل هم بلال ایبــــــو یه رو


فیــــسه برگ و بارَه کُن دارِ بَلی

بار و برگت هم زغال ایــــبو یه رو


ایسو وَی رَه پا منه، وَو رَه بِره

قافِلَت هم بی روال ایبو یه رو


عشقته ایپوشَنی ری نی کنی

نونی عاشق، بی خیال ایبو یه رو؟


واژه های خاص لری

بل Bal(سیاهرنگ.مشکی)/ قافلت (قافله ات)/ یه رو Ya Ru(یک روز) /بی روال (بدون مسیر) ای بو Ibu(می شود.در شعر به معنی خواهد شد)

برگردان:

آیا می دانی این کوه، بی بزکوهی و قوچ کوهی خواهد شد؟

گیسوان سیاه نیز، روزی رنگ خواهند باخت

به برگ و بارت بناز ای درخت بلوط

برگ و بار تو هم روزی خواهد سوخت (زغال خواهد شد)


حالا دیگر از از این مسیر(مسیر دوستی با ما) نگذر و هی از راههای دیگر برو (که با ما روبرو نشوی)

کاروان تو، روزی بدون مسیر خواهد ماند (مجبور خواهی شد از مسیر ما که امنتر است بگذری)


عشق را کتمان می کنی و به ما نگاهی نمی کنی

آیا نمی دانی عاشق هم روزی بی خیال خواهد شد؟

منبع : سوق زیبای من

  • حمیدرضا شهابی