سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۰ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

بهانه

هو

بی بهانه دلم یاد تو می افتد

عاشقی شاید همین باشد

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

خاطره

هو الجمیل

لحظه ها خاطره اند...

زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

مذهب

   مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کردو من سالها مذهبی بودم بدون اینکه خدایی داشته باشم

دکتر شریعتی

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

مذهب

   مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کردو من سالها مذهبی بودم بدون اینکه خدایی داشته باشم

دکتر شریعتی

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

خدا در کنار توست

وانتی که در عکس مشاهده می کنین در حال طی مسیر از مسیر سمت راست عکس به مسیر سمت چپ بوده است و دچار حادثه ای استثنایی شده

اما نکته حیرت آور این عکس فقط این پرش و چرخش فوق العاده نیست.

...

...

...

..

.

آنگاه که خداوند در کنار توست


 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

خدا در کنار توست

وانتی که در عکس مشاهده می کنین در حال طی مسیر از مسیر سمت راست عکس به مسیر سمت چپ بوده است و دچار حادثه ای استثنایی شده

اما نکته حیرت آور این عکس فقط این پرش و چرخش فوق العاده نیست.

...

...

...

..

.

آنگاه که خداوند در کنار توست


 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

سال نو مبارک

 • حمیدرضا شهابی