سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۴ مطلب در شهریور ۱۳۸۹ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 بسم الله الرحمن الرحیم

إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون

بریده باد دستان مستکبران و صهیونیستها که جسارت به  بهترین و کاملترین راهنمای انسان به سوی کمال و رشد و تعالی را در خیال خام خود پرورانده و با هتک حرمت به این کتاب آسمانی، لکه ننگ دیگری بر پرونده سیاه خود افزودند.

اینجانب از طرف خود و دوستانم این اقدام وحشیانه و نابخردانه را که با هیچ آیین و مسلک الهی هم خوانی ندارد محکوم نموده و از مجامع بیدار بین المللی و پیروان کتب آسمانی در اقصی نقاط جهان می خواهم با محکومیت عوامل و مسببان این اقدام سراسر جاهلانه، مرهمی بر دل دردمند مسلمانان جهان نهند تا عذر تقصیر به درگاه خداوند متعال باشد .
ان شاء الله.
 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

 بسم الله الرحمن الرحیم

إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون

بریده باد دستان مستکبران و صهیونیستها که جسارت به  بهترین و کاملترین راهنمای انسان به سوی کمال و رشد و تعالی را در خیال خام خود پرورانده و با هتک حرمت به این کتاب آسمانی، لکه ننگ دیگری بر پرونده سیاه خود افزودند.

اینجانب از طرف خود و دوستانم این اقدام وحشیانه و نابخردانه را که با هیچ آیین و مسلک الهی هم خوانی ندارد محکوم نموده و از مجامع بیدار بین المللی و پیروان کتب آسمانی در اقصی نقاط جهان می خواهم با محکومیت عوامل و مسببان این اقدام سراسر جاهلانه، مرهمی بر دل دردمند مسلمانان جهان نهند تا عذر تقصیر به درگاه خداوند متعال باشد .
ان شاء الله.
 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

شعری از رسول یونان

هوالجیل

تو ماه را

بیشتر از همه دوست می داشتی

و حالا

ماه هر شب

تو را به یاد من می آورد

می خواهم فراموشت کنم

اما این ماه

با هیچ دستمالی

از پنجره ها پاک نمی شود

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

شعری از رسول یونان

هوالجیل

تو ماه را

بیشتر از همه دوست می داشتی

و حالا

ماه هر شب

تو را به یاد من می آورد

می خواهم فراموشت کنم

اما این ماه

با هیچ دستمالی

از پنجره ها پاک نمی شود

 • حمیدرضا شهابی