سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

سلام

سلام

  • حمیدرضا شهابی
  • ۱
  • ۰
هوالمحبوب

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم.

تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم.

برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای خاطر نخستین گل ها.

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم.

تو را به جای همه کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم.

مدار صفر درجه
  • حمیدرضا شهابی