سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۶ مطلب در بهمن ۱۳۸۸ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

یه همشهری

موسسه همشهری دست روی هر موضوعی گذاشت شاهکار کرد.

مجلات همشهری

اولین مجله از مجلات همشهری که باهاش اشنا شدم همشهری ماه بود. اما مجله که مرا جذب کرد همشهری جوان بود اولین بار با شماره ویژه جام جهانی با این مجله آشنا شدم چون من عاشق ویژه نامه ها هستم چون مثل دایره المعارفها هستند.

بعد از اون من مشتری دایم مجله جوان شدم که بهترین شماره اش هنوز همون شماره 97 ویژه کارتونه.

البته یه مدت که دیگه همشهری جوان منو سیراب نمیکنه نمیدونم جوان افت کرده یا شاید من بزرگ شدم .تازگی ها تما شاگر، 24،سرزمین من و همشهری ماه را میخرم که همشون فوق العاده هستند .

شما هم یکی رو امتحان کنید ضرر نمیکنید برای همه سلیقه ها مجله داره!

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

یه همشهری

موسسه همشهری دست روی هر موضوعی گذاشت شاهکار کرد.

مجلات همشهری

اولین مجله از مجلات همشهری که باهاش اشنا شدم همشهری ماه بود. اما مجله که مرا جذب کرد همشهری جوان بود اولین بار با شماره ویژه جام جهانی با این مجله آشنا شدم چون من عاشق ویژه نامه ها هستم چون مثل دایره المعارفها هستند.

بعد از اون من مشتری دایم مجله جوان شدم که بهترین شماره اش هنوز همون شماره 97 ویژه کارتونه.

البته یه مدت که دیگه همشهری جوان منو سیراب نمیکنه نمیدونم جوان افت کرده یا شاید من بزرگ شدم .تازگی ها تما شاگر، 24،سرزمین من و همشهری ماه را میخرم که همشون فوق العاده هستند .

شما هم یکی رو امتحان کنید ضرر نمیکنید برای همه سلیقه ها مجله داره!

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

یه روز بد

امروز داشتم تو شهر میچرخیدم که یه جمله حالم رو گرفت جلوی یه روزنامه فروشی تو یه برگ a4 نوشته شده بود .

نوشته ای که یه سال ادمو پیرتر میکنه !

کل روزمو اون نوشته خراب کرد و همش به این نوشته فکر میکردم و کارهای انجام نشده ام .

تو برگ a4  نوشته شده بود :

"تقویم 1389 رسید"

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

یه روز بد

امروز داشتم تو شهر میچرخیدم که یه جمله حالم رو گرفت جلوی یه روزنامه فروشی تو یه برگ a4 نوشته شده بود .

نوشته ای که یه سال ادمو پیرتر میکنه !

کل روزمو اون نوشته خراب کرد و همش به این نوشته فکر میکردم و کارهای انجام نشده ام .

تو برگ a4  نوشته شده بود :

"تقویم 1389 رسید"

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

حقوق

امروز چک اولین حقوقم رو گرفتم البته هنوز پاسش نکردم .

اینحقوق را برای درس دادن تو یه موسسه آموزش از راه دور گرفتم. اولین حقوق از این لیسانسی که دارم. بالاخره درس هم به درد خورد.

احساس خوبی دارم فکر میکنم بزرگ شده ام  و رفتم تو آدم حسابیها!!!!!

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

حقوق

امروز چک اولین حقوقم رو گرفتم البته هنوز پاسش نکردم .

اینحقوق را برای درس دادن تو یه موسسه آموزش از راه دور گرفتم. اولین حقوق از این لیسانسی که دارم. بالاخره درس هم به درد خورد.

احساس خوبی دارم فکر میکنم بزرگ شده ام  و رفتم تو آدم حسابیها!!!!!

 • حمیدرضا شهابی