سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۴ مطلب در اسفند ۱۳۸۹ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

خدا

*    خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی دریا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را ، یکی مثل نسیم سرد می گوید

"کنارت هستم ای تنها"

و دل آرام میگیرد

*  نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت مورچه دوباره بر دوشش گذاشت و به  خدا گفت

"گاهی یادم میرود که هستی ، کاش نسیم بیشتر میوزید"

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

خدا

*    خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی دریا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را ، یکی مثل نسیم سرد می گوید

"کنارت هستم ای تنها"

و دل آرام میگیرد

*  نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت مورچه دوباره بر دوشش گذاشت و به  خدا گفت

"گاهی یادم میرود که هستی ، کاش نسیم بیشتر میوزید"

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

نفرین باران

 مشکلات راه مدرسه باعث شد  تا به خاطر کفشهایم باران را با همه  عظمتش نفرین کنم.

"حسین پناهی"

 • حمیدرضا شهابی
 • ۰
 • ۰

نفرین باران

 مشکلات راه مدرسه باعث شد  تا به خاطر کفشهایم باران را با همه  عظمتش نفرین کنم.

"حسین پناهی"

 • حمیدرضا شهابی