سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب در آذر ۱۳۸۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

یا حسین

هو

ای تیر! سوی مشک من این سان بلا مریز

بر من ببار بهر خدا آب را مریز

هر چند تیر مشک و دلم را دریده است

ای آب ! همتی کن و تا خیمه ها نریز

  • حمیدرضا شهابی
  • ۰
  • ۰

یا حسین

هو

ای تیر! سوی مشک من این سان بلا مریز

بر من ببار بهر خدا آب را مریز

هر چند تیر مشک و دلم را دریده است

ای آب ! همتی کن و تا خیمه ها نریز

  • حمیدرضا شهابی