سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

هوالمعشوق

کفشهایَم را نَده!!!

پا بِرهنه میرَوَم!!!

تا دَر تَنهایی خود با نِگاه  به تاوَل های پایَم عِبرَت بگیرَم که

مَن کُجا

و

عاشِقی کُجا!

  • حمیدرضا شهابی