سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

هوالقادر

این سایت با توجه به نوع غذا کار و روش زندگی و ... پیش بینی می کند چند روز دیگه زنده این !

جالبه امتحان کنید من ۴۷ سال دیگه زنده ام !!!!!

http://www.findyourfate.com/deathmeter/deathmtr.html

  • حمیدرضا شهابی
  • ۰
  • ۰

من رای می دهم

هوالمعشوق

  • حمیدرضا شهابی
  • ۰
  • ۰

نازنین

هوالمعشوق

با تو بی ایل دلم با دل نبیدی نازنین

غیرَ خوبی أ دلم تِن خُت چه دیدی نازنین

لَه وَ لَه، صحروی دِله سرخن خیالت چَردُ ره

ایسو هم صحروی غمه، سیش وابریدی نازنین

چاله ی دل بی تَشه، افتو وَ رفتن پا نها

سر دلم چادر کشی شو ناامیدی نازنین

ایسو خُت خواسی برم، رفتم ولی کافر بدون

جا و هر ناقابلی بعدَ مو ایدی نازنین

محمد مومنی ثانی

  • حمیدرضا شهابی